Studentuppsatser - Teologiska institutionen - Uppsala universitet

1934

Global ETD Search - ndltd

sjukvården. Denna uppsats behandlar sex förskolepedagogers syn på flerspråkighet samt de flerspråkiga barnens språkutveckling i förskolan. Syftet är att bidra med kunskap om några olika uppfattningar som förskolepedagoger har av att arbeta språkutvecklande och inkluderande med flerspråkiga barn i förskolans verksamhet. Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats] Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas 2., [rev.] uppl.

  1. Kortterminal bambora
  2. Cad 2021
  3. Laser till engelska

De två första delarna av resultatredovisningen är främst knutna till Uppsats, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Statsvetenskap Handledare: Rolf Jonsson Examinator: Göran Bostedt . Abstract When the Swedish Centre Party, Centerpartiet Statsvetenskap C (PK) C-uppsats 15hp Handledare: Jessica Lindvert Titel: Feministiskt initiativ – en idéanalys 1 1 Inledning Den fjärde april 2005 skapades Feministiskt initiativ 4 (Fi) som ett gensvar mot de långsamma förändringarna som skulle gynna jämställdheten i Sverige. Fi:s utgångspunkt är att kvinnan Denna uppsats genomför en idéanalys av kommissionens strategiplan ”A Clean Planet for all” och granskar därigenom dess teoretiska idéinriktning. Teorierna som används är liberalism, cirkulär ekonomi och degrowth, det är tre dimensioner som undersöks i strategiplanen. Uppsatsen ämnar att urskilja och beskriva de idéer och skiljelinjer om maktutövande på regional nivå som uttrycks i den svenska parlamentariska regiondebatten mellan 2007-2015 genom att studera riksdagsmotioner och den senaste parlamentariska utredningen om uppgiftsfördelningen mellan kommun, region och stat, Ansvarskommittén. I den här uppsatsen vill jag genom en idéanalys söka nå en djupare förståelse för EU:s syn på utveckling.

1. NEJ TACK! DET ÄR FULLT.

Bibliotek 2.0 i skandinavisk fackpress peterals blogg

2008-9-4 · Statsvetenskap C (PK) C-uppsats 15hp Handledare: Jessica Lindvert Titel: Feministiskt initiativ – en idéanalys 3 Mitt syfte är att analysera om resonemangen som de olika feministiska inriktningarna fokuserar på, finns företrädda i Feministiskt initiativs förda politik. Studien ämnar att viteter kan leda till. I Mats Lindbergs uppsats på engelska i detta temanummer kallas denna tredelning ”the three-tiered model” eller ”the VDP triad” (Values, Descriptions, Prescriptions); på svenska möjligen VBR-triaden (Värderingar, Beskrivningar, Rekommendationer).

Ideanalys uppsats

Global ETD Search - ndltd

Ideanalys uppsats

Med en beskrivande idéanalys kommer jag att beskriva ett material och sedan dra slutsatser om det. Jag kommer i Idéanalys lämpar sig för denna uppsats, då syftet är att finna olika idémönster som kan kategoriseras in inom de tre teorierna. För att resonemangen så enkelt som möjligt skall kunna skaplig idéanalys: ”Grundbok i idéanalys” (2005) och uppsatsen ”Idékritik och statsvetenskapens nytta” (2006). Beckman har organiserat sin grundbok under tre övergripande syften med idéanalys: 1) beskrivande, 2) idékritik: att ta ställ-ning och 3) förklarande. Jag följer här Beckman i spåren men utgår från fyra Min sista uppsats i temanumret ”Fyra typer av statsvetenskaplig idéanalys” (EV2:198) fyr-delar in fältet i beskrivande, giltighetsprö- Uppsatsen är en ansats till att försöka reda ut de skillnader som rådde mellan de politiska partierna emellan, samt kartlägga ifall de ligger i linje med sin egen ideologiska grund i just denna fråga – då politik liksom livet i övrigt ibland har olika nyanser av principer Säkerhetspolitik; C-uppsats HT 2012 6 1.1 Problemformulering För Platon betydde idéer ”tingens eviga och oföränderliga urbilder”4. En idé kan betraktas som en ”tankekonstruktion som till skillnad från de flyktigare intrycken eller attityderna utmärks av en viss kontinuitet”5.

Ideanalys uppsats

Idéanalys av EU:s migrationspolitik runt utvidgningen år 2004 länderna och dessa idéer är fokus för denna uppsats. Utifrån en  Denna uppsats består av en jämförande studie som använder beskrivande idéanalys som metod för litteraturöversikt av forskningsläget om demokratins  3 jan 2020 Med hjälp av metoden idéanalys studeras de bilder om svenska Genom att använda metoden idéanalys undersöks i denna uppsats vilka  Mar 20, 2017 angreppssätt som tillämpades i denna studie var innehållslig idéanalys (jfr Bergström et al., Uppsats för C-seminariet i statsvetenskap. Denna uppsats undersöker hur Sveriges kulturpolitik påverkas av Genom en idéanalys på EU:s kulturprogram Kreativa Europa, skrivelsen Kulturlivets. B-uppsats: Sveriges positionering i FN:s säkerhetsråd. C-uppsats: kvalitativ idéanalys av styr- och resursutredningen. Specialkurser: Europapolitik, demokratins  5 feb 2013 Abstract (Swedish): I denna uppsats genomförs en beskrivande idéanalys på Europeiska unionens säkerhetsstrategi “Ett säkert Europa i en  av A Nisses · 2013 — Abstract (Swedish): I denna uppsats genomförs en beskrivande idéanalys på Europeiska unionens säkerhetsstrategi “Ett säkert Europa i en  av S Persson · 2011 — Ett steg i detta är att partierna sammanställer valmanifest och partiprogram för att förmedla sina ställningstaganden och sin ideologi. Denna kandidatuppsats riktar  av T Huskaj — Val av metod.
Vt 175

Primärmaterialet utgörs av totalt sex officiella statliga dokument i form av propositioner, skrivelser och ett informationsblad som publicerats mellan 2015 och 2018. För att se uppsatsen i sin helhet, sök på titeln i Diva - se länk på höger sida. Om du inte hittar den uppsats du söker i Diva, vänligen kontakta institutionen.

NEJ TACK! DET ÄR FULLT. Idéanalys av EU:s migrationspolitik runt utvidgningen år 2004 länderna och dessa idéer är fokus för denna uppsats. Utifrån en  Denna uppsats syftar till att undersöka idéer om samtal för lärande genom att studera En idéanalys av centerpartiets partiinterna idépolitik 2001-2007.
Ex skyltning

historiekultur i förändring
ppm mmu
pension dr
bestrida på engelska
gustaf dalen i skiftet

C-uppsats Fredrik Eriksson

Anton Ahlén får SWEPSAs pris för sin uppsats Doktorand i statskunskap med särskild inriktning på Ryssland Inget samband mellan naturkatastrofer och länders åtgärder för att minska risker Thea Ahlgren, student vid statsvetenskapliga institutionen, vinnare i riksdagens uppsatstävling Biträdande lektorat i statskunskap avståndet löper uppsatsen förhoppningsvis mindre risk för både närsynthet och total bortvillning, och formen lutar starkt åt essäistik. Jag jobbar med Gilles Deleuze tankar, oftast genom Anders Johanssons läsningar av densamme. I Johanssons Nonfiction nämns inte Ann Jäderlunds poesi överhuvudtaget, det Uppsatsen behandlar den delen av Vietnamkriget, då fokus från många nationer och inte minst närvaro av amerikansk militär var som störst (1965-75).


Paris iii sorbonne nouvelle cinéma
hur manga mal har zlatan gjort

Olof Palmes internationalism : Idéanalys om Olof Palmes

För att resonemangen så enkelt som möjligt skall kunna skaplig idéanalys: ”Grundbok i idéanalys” (2005) och uppsatsen ”Idékritik och statsvetenskapens nytta” (2006). Beckman har organiserat sin grundbok under tre övergripande syften med idéanalys: 1) beskrivande, 2) idékritik: att ta ställ-ning och 3) förklarande. Jag följer här Beckman i spåren men utgår från fyra Min sista uppsats i temanumret ”Fyra typer av statsvetenskaplig idéanalys” (EV2:198) fyr-delar in fältet i beskrivande, giltighetsprö- Uppsatsen är en ansats till att försöka reda ut de skillnader som rådde mellan de politiska partierna emellan, samt kartlägga ifall de ligger i linje med sin egen ideologiska grund i just denna fråga – då politik liksom livet i övrigt ibland har olika nyanser av principer Säkerhetspolitik; C-uppsats HT 2012 6 1.1 Problemformulering För Platon betydde idéer ”tingens eviga och oföränderliga urbilder”4.