KULTURMÖTEN I VÅRDEN - DiVA

3462

Religion, vård och omsorg - Myndigheten för stöd till

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad Exempel på omvårdnadsteorier är Levines bevarandemodell, Callista Roys adaptationsmodell från 1976 [3], Madeleine Leiningers Teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg från 1991 [4] och Betty Neumans Neumans systemmodell. [5] Konsensusbegrepp Transkulturell omvårdnad är dels ett forskningsfält skapat av den amerikanska sjuksköterskan och professorn Madeleine Leininger (Leininger, 2002), men även en term som används i bredare bemärkelse för att beskriva när vårdpersonal och Leiningers teori om transkulturell omvårdnad användes som teoretisk referensram i studien. Datainsamling gjordes i form av nio intervjuer med sjuksköterskor från tre olika avdelningar på samma klinik. Leininger utvecklade begreppet transkulturell omvårdnad då hon upplevde att det fanns en bristande kunskap hos vårdpersonal gällande bemötandet av människor från andra kulturer. Den transkulturella omvårdnaden innebär en anpassning efter varje individs kulturellt betingade värderingar och normer (Leininger, 2002). I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori. Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken "Transcultural nursing: concepts, theories, and practices", i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori.

  1. Ge transportation
  2. Svenskundervisning utomlands
  3. Namnändring förnamn
  4. Folkuniversitetet linköping
  5. Ibo.org ibis
  6. Arkivhandbok för public service-bolagen – härifrån till framtiden
  7. 50 skatt
  8. Jens ganman rasist
  9. Kostnad indrivning kronofogden

January 10, 2018. Outline. 8 frames. 1.

inte har full kompetens om transkulturell omvårdnad och det kan göra att vårdaren inte Leiniger har själv kritiserat sin teori för att den är svår att aplicera på  Genom Leininger startade transkulturell omvårdnad som en teori om mångfald och universalitet för kulturell vård.

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD - Studylib

Teorier om samspel mellan sjuksköterskan och patienten skapades. Dominerande begrepp under denna tid var Interaktion och Behov. 1960-1970-talet Man ville få omvårdnaden nämnd som en disciplin. Teorier utvecklades som främst användes som underlag till undevisning och forskning.

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

Leiningers teori - Uppsatser om Leiningers teori - Sida 1

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

medvetenhet och kunskap. Kunskaper och kompetens inom den transkulturella omvårdnaden påverkar hälsovården, utbildningen och forskningen i stor utsträckning i ett snabbt växande globalt samhälle. Syftet med detta arbete är att beskriva barnmorskors upplevelser av vård av födande kvinnor med olika etniska bakgrunder. För att tydliggöra betydelsen av transkulturell omvårdnad för att nå. det individspecifika vill jag relatera till FoU-rapporten Kulturanpassad vård.

Leiningers teori om transkulturell omvårdnad

Kulturella skillnader försvårade omvårdnaden. Familjefokuserad omvårdnad, en stödjande vårdrelation med förtroende och möjlighet till samtal var viktiga aspekter i omvårdnaden. Resultatet diskuterades utifrån Madeleine Leiningers teori om vård av kulturell mångfald och universalitet. medvetenhet och kunskap. Kunskaper och kompetens inom den transkulturella omvårdnaden påverkar hälsovården, utbildningen och forskningen i stor utsträckning i ett snabbt växande globalt samhälle. Syftet med detta arbete är att beskriva barnmorskors upplevelser av vård av födande kvinnor med olika etniska bakgrunder.
Hittahem.se höllviken

Syftet med detta arbete är att beskriva barnmorskors upplevelser av vård av födande kvinnor med olika etniska bakgrunder.

Reader view.
Vilket landskap ligger åmål i

lth objektorienterad modellering
91 dollars in pakistani rupees
miljözon euro 5
vad är safe låsning volkswagen
gmail create

Leininger teori - porencephaly.movietracker.site

Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg - transkulturell omvårdnad 137; Madeleine Leininger - sjuksköterska och   om i världen, under vilken han studerade olika kulturer och etniska grupper, gav honom grunden att utveckla sin mest kända teori: transkulturell omvårdnad. Transkulturell omvårdnad-en litteraturöversikt [Transcultural nursing: A review of Puerto Rican cultural beliefs: Influence on infant feeding practices in western New York.


Pates baroni
buketten blommor

Transkulturell Omvårdnad - Dra Korea

1975 förfinade Leininger specialiteten genom att använda begreppet soluppgångsmodell. Det utvidgades ytterligare från 1975 till 1983 Teorin formulerad av Madeleine Leininger bygger på antropologins tillämpning på vården. Trans omvårdnad definierades av författaren som "huvudområde omvårdnad som fokuserar på jämförande studie och analys av olika kulturer och subkulturer i världen med avseende på värdena för vård, uttryck och föreställningar hälsa och sjukdom och beteendemodellen ". Transkulturell omvårdnad är dels ett forskningsfält skapat av den amerikanska sjuksköterskan och professorn Madeleine Leininger (Leininger, 2002), men även en term som används i bredare bemärkelse för att beskriva när vårdpersonal och Teori om transkulturell omvårdnad .