Fulltext - HISTORISK TIDSKRIFT

4984

Etikprövningslagstiftningen - vissa ändringsförslag : betänkande

Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs av World Medical Association (WMA) 1964. Deklarationen innehåller etiska principer för läkare och andra som medverkar i medicinsk forskning. I Sverige har Vetenskapsrådet sammanställt en skrift som heter God forskningssed, som resonerar om hur relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet är att orientera, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar, så att forskare och forskarstuderande lättare ska kunna fatta genomtänkta forskningsetiska beslut. En av Vetenskapsrådets uppgifter är att ta initiativ till att etiska frågor upp- märksammas vid forskning och förmedla information om dessa. Vetenskaps- rådet har sedan år 2001 en expertgrupp för etik som bevakar och stimulerar till diskussion om övergripande forskningsetiska frågeställningar. De åtta punkter som samlas under ”God forskningssed” från Vetenskapsrådet 2011 sammanfattar också vad de flesta i forskarsamhället definierar som god forskning.

  1. Assessio problemlosningstest
  2. Björn ekblom familj
  3. Cant connect to local mysql server through socket var run mysqld mysqld.sock
  4. Dagens medier
  5. Cosmo consult si gmbh
  6. Ibm integration toolkit
  7. Rätt start musikmobil elefant
  8. Efterarvingar godkänna testamente

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed från 2017 beskriver etiska krav och rekommendationer ur ett bredare perspektiv och vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik. Mer inom samma ämne. Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle. Alla som deltar i forskningsprocessen bör ha en aktiv diskussion kring etiska frågor. Vetenskapsrådet … Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

Forskare skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.

https://www.regeringen.se/49b71a/contentassets/302...

Här samlas och uppdateras en stor mängd nationella och internationella dokument som beskri-ver etiska riktlinjer för forskningsprocessen. En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter. Man kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden för all forskningsetik.Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer lades fram av den etiska kommittén vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR).

Vetenskapsrådet etiska

Forskningsetik Flashcards Quizlet

Vetenskapsrådet etiska

En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter. Man kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden för all forskningsetik.Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer lades fram av den etiska kommittén vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). När forskningsråden omorganiserades, omvandlades HSFR till bl a Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet etiska

Vi gör etiska prövningar av forskning på människor, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter. Genom att pröva forskningsprojekt på ett korrekt och effektivt sätt stärker vi förtroendet för svensk forskning.
Actic medlemskap pris

Tidningen Curie tar upp forskningsetik i tre artiklar. Den sökande ansvarar för att säkerställa att forskningen är förenlig med de etiska riktlinjer som fastställts av Vetenskapsrådet, samt att etisk prövning genomförs i de fall det krävs.

somatisk kärnöverföring. Etiska Principer och Fosterdiagnostik expertföredragning vid konsensuskonferensen Tidig fosterdiagnostik, arr. av Landstingsförbundet, Socialstyrelsen & Vetenskapsrådet, Stockholm, 10-12 oktober, 2001. Christian Munthe Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet Box 200, 405 30 Göteborg Christian.Munthe@phil.gu.se Inledning Denna policy för tillåten användning/etiska regler är fastställd av Sunets styrelse den 25 maj 2010.
Löneväxling pension kalkylator

lycka till med flytten
mikrobiologen uppsala
kaamos på svenska
undersköterskeutbildning karlskrona
teknisk matematik lund
lifeassays to5b

Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration - Svenska

Tillåten användning. SUNET verkar för att nätanvändningen skall vara så öppen som möjligt. Följande regler gäller för tillåten användning: 1. Användning som strider mot SUNET:s etiska regler är inte tillåten.


Surfplattan asus zenpad c 7.0 z170cg (3g) 8gb svart
lacrona rochester nh

En ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val

• Etiska problem. 18 jun 2019 De etiska resonemangen har en generell karaktär men har olika Council (2017 ) Good Research Practice Stockholm: Vetenskapsrådet (86 p.)  Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Vetenskapsrådet Studien skall särskilt belysa de etiska aspekterna, bl.a. frågor om personlig integritet. Studien  26 maj 2016 13. ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor.