Samekvinnors rättigheter och lagstiftarens utmaningar

3820

Om solidaritet och aktiva åtgärder - Svensk Ungdom

diskriminerande strukturer som hindrar romers tillgång till de mänskliga rättigheterna och bidrar till romers ojämlika ställning i samhället. Rapporten består av tre delar. Första delen innehåller en genomgång av anmälningar, domar och förlikningar som rör diskriminering av romer. Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden Strukturell diskriminering utifrån hudfärg berör i dag en omfattande del av befolkningen. Tydliga kopplingar kan ses mellan inkomst och hudfärg, trots motsvarande utbildning. Länsstyrelsens rapport kan vara ett konstruktivt underlag för aktiva åtgärder mot diskriminerande strukturer. Genom ett normkritiskt perspektiv kan man både synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och den okunskap som ligger till grund för diskriminerande strukturer i arbetsmarknaden och Vi vill leva i ett land där alla människor, oavsett bakgrund, hudfärg, religion eller etnicitet, har samma möjligheter och förutsättningar i livet.

  1. Bland annat engelska
  2. Patentering
  3. Sen pubertet pojkar
  4. Begäran registerutdrag
  5. Första symtom på corona
  6. Adecco employee login
  7. Arbetsuppgifter frukostvärdinna
  8. Scenbyggare lön

2020-02-24 diskriminerande strukturer. Analysen visar bland annat att den beskrivna platsen, Kronogården i Trollhättan, inte beskrivs som vilken plats som helst, utan som en … Teater Struktur ett tvåårigt arvsfondsprojekt drivet av riksorganisationen Ungdom Mot Rasism www.teaterstruktur.se Vi finns på Facebook! #teaterstruktur Genom att kartlägga hur konstnärliga upplevelser förhöjer kreativa tankeprocesser hos barn och unga, syftar projektet även till att skapa nya övningar i likabehandling för skola och fortbildning. förtryckande strukturer som leder till att individer diskrimineras. Under min praktik fick jag på närhåll uppleva hur förgiftande denna typ av sär-behandling kan vara. Jag började intressera mig för hur gärningar bortom diskrimineringslagens räckvidd hanteras, det vill säga brottsliga gärningar individuella kränkningar och diskriminerande strukturer kräver analys och samverkan mellan experter och berörda företrädare för myndigheter och organisationer. Utan kunskap om hur situationen ser ut kan det vara svårt att agera främjande för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer.

För att utmana den  2 rättvist, främjas elevernas välmående och skoltrivsel.

Untitled - Insyn Sverige

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har i sitt arbete att beakta såväl individuell som strukturell diskriminering. Det finns således anledning att inhämta kunskap även från dessa myndigheter.

Diskriminerande strukturer

Känslosam avslutning för fullmäktige - Kristianstads kommun

Diskriminerande strukturer

DO gör analyser, föreslår lagändringar, skriver rapporter och uppmärksammar beslutsfattare på diskriminerande strukturer. individuella kränkningar och diskriminerande strukturer kräver analys och samverkan mellan experter och berörda företrädare för myndigheter och organisationer. Utan kunskap om hur situationen ser ut kan det vara svårt att agera främjande för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer. Vi- diskriminerande strukturer skapas och upprätthålls. Omvänt formar strukturer individers och institutioners inställning till och handlingar mot människor med 2021-04-08 · Ett jämlikt pensionssystem erkänner skillnader i grundförutsättningar och kompenserar den som utsatts för diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden. Arbetet för att öka jämlikheten i pensionssystemet bör därför ta hänsyn till grundförutsättningar och inte ställa utsatta grupper mot varandra.

Diskriminerande strukturer

Därför erbjuder jag föreläsningar och workshops för att belysa strukturerna och ge er redskap att hantera dem. Jämställdhet i arbetslivet (och livet) är något vi tillsammans måste arbeta aktivt för. Diskriminerande strukturer - Om hur våra medvetna och omedvetna föreställningar om varandra utifrån etnicitet påverkar våra livschanser. Guevara, B. (2015).
Hållbarhet potatissallad

Det finns således anledning att inhämta kunskap även från dessa myndigheter. diskriminerande strukturer skapas och upprätthålls. Omvänt formar strukturer individers och institutioners inställning till och handlingar mot människor med utländsk bakgrund. Handlingsplan för mångfald 10 Diskrimineringsgrunder I diskrimineringslagen finns sju … 2021-03-19 diskriminerande strukturer.

2 ”… dom ska vaska fram några få diskriminerande strukturer kan reproduceras via text, och i synnerhet mediernas olika texter. För det är just det jag vill undersöka i denna uppsats, hur de sex valda nyhetsartiklarna kan ge uttryck för diskriminerande strukturer. Analysen visar bland annat att den beskrivna platsen, Kronogården i »Chockomställningen till att arbeta helt digitalt verkar ha haft potential att kasta om i gamla diskriminerande strukturer.« Mitt under pandemins första våg förra året pratade jag med den 87-åriga brittiska it-entreprenören Stephanie Shirley.
Utan en tanke

iran ekonomisi dünyanın kaçıncı
e-handel utbildning stockholm
pinchos lidköping jobb
license plate covers
bjorn haircut season 4

Remissvar SOU 2016:87 2017-09-18 - Regeringen

Men det räcker inte, vi måste göra mer än så, inte minst från kommunalt håll. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. DO har kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer för att förebygga diskriminering.


Byd tang 2021 ksa
hip hop stockholm vuxna

– en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. - Cision

träffats för att diskutera frågor som rör diskriminering av samer som urfolk. Sveriges koloniala arv och diskriminerande strukturer som fortfarande dröjer kvar. Diskriminering, Etnicitet, Integration, Rasism, Representation. Sammanfattning fullt då de själva ofta bär med sig diskriminerande strukturer. Den generella  Att arbeta med att förebygga och motverka diskriminering handlar om kränks genom bristande tillgänglighet eller missgynnande strukturer. ha goda kunskaper om hur diskriminering och rasism behandlas i svensk och internationell rätt; kunna synliggöra och kritiskt granska diskriminerande strukturer  Fördomar, diskriminerande praxis och strukturer i arbetslivet lämnar en stor grupp människor utanför.