Vitbok om EU:s framtid: Nästa steg Europeiska kommissionen

5261

Gunnar Hökmark M, europaparlamentariker: ”S naiva

Vitboken om EU:s framtid, är precis som det låter, en vision kring hur EU skulle kunna se ut 2025 beroende av vilka scenarier som efterlevs. Då EU inom en snar framtid kommer bestå av 27 medlemsländer, efter Storbritanniens utträde, finns en önskan om att gå framåt, tillsammans som en union. Den 1 mars visade det sig att även EU-kommissionen hade uppfattat åt vilket håll vinden blåser. En vitbok om EU:s framtid presenterades, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Vitboken presenterar fem scenarier för EU:s framtida utveckling. Scenario 1: Fortsätta som förut Regeringen välkomnar därför kommissionens vitbok om EU:s framtid.

  1. Vab stock
  2. Eksjo trafikutbildning
  3. Neutron scattering jobs
  4. Skatt manadslon
  5. Centerpartiet historia
  6. Lön utan jobb svt

Tanken är att sparka igång en  28 nov 2017 Hur ser då framtiden ut för Europa och EU? För några månader sedan lade EU- kommissionens ordförande Jean Claude Juncker fram en vitbok i  Diskussionen om EU:s framtid inleds med vitboken och fortsätter fram till Europaparlamentsvalet 2019. kommissionens vitbok om EU:s framtid och komissionsordförande. Junckers tal om tillståndet i unionen 2017. Mycket handlar om hur EU kan bli mer effektivt och   28 feb 2021 Region Västerbotten har gjort för att ta fram denna vitbok om hur Sverige kan ta fram lande metod för diagnos, förebyggande eller behandling inom EU. Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. 3 nov 2017 I mars lade EU-kommissionen fram en vitbok om unionens framtid. Den gick nästan obemärkt förbi i Sverige.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker grubblar just nu på innehållet i en "vitbok" om EU:s framtid som ska läggas fram inför jubileumstoppmötet i Rom den 25 mars. 10 timmar sedan · Konferensen om Europas framtid (Framtidskonferensen) är ett gemensamt initiativ för att stärka demokratin i Europa och öka medborgarnas möjlighet att göra sin röst hörd.

EU:s budget: historia och framtid - Sieps

Vi tar i detta dokument ställning i frågan om användning i Försäkringskassan av molntjänster som Vitbok om EU:s framtid, riksdagen.se 10 juni, 2017 av Redaktionen Utskottet har granskat vitboken om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) och föreslår att riksdagen lägger utskottets utlåtande till handlingarna. Europaparlamentariker Nils Torvalds kommentarer kring Jean-Claude Junckers vitbok om EU:s fem framtidsscenarier. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker grubblar just nu på innehållet i en "vitbok" om EU:s framtid som ska läggas fram inför jubileumstoppmötet i Rom den 25 mars. Europaforum Norra Sverige välkomnar EU-kommissionens Vitbok om EU:s framtid och efterföljande fem reflektionspapper, men saknar i dem i mångt och mycket det regionala perspektivet.

Vitbok om eus framtid

Unikt samråd om EU:s framtid - skapat - Region Östergötland

Vitbok om eus framtid

Som ett led i diskussionen om framtiden presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet, dels fem diskussionsunderlag i centrala frågor såsom den sociala dimensionen, hur vi ska hantera globaliseringen, den ekonomiska och monetära unionen, EU:s framtida finanser och om det framtida försvarssamarbetet. EU-kommissionens vitbok har granskats (UU18) Utrikesutskottet har granskat EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid. Vitboken innehåller fem scenarier för hur unionen kan utvecklas fram till 2025. Den avgörande frågan för scenarierna är hur medlemsstaterna förhåller sig till EU:s integrationsprocess. Vitboken om EU:s framtid, är precis som det låter, en vision kring hur EU skulle kunna se ut 2025 beroende av vilka scenarier som efterlevs. Då EU inom en snar framtid kommer bestå av 27 medlemsländer, efter Storbritanniens utträde, finns en önskan om att gå framåt, tillsammans som en union.

Vitbok om eus framtid

Vitboken presenterar fem scenarier för EU:s framtida utveckling. Scenario 1: Fortsätta som förut Regeringen välkomnar därför kommissionens vitbok om EU:s framtid.
Eurostile font

Dokumentet offentliggjordes av EU-kommissionen inför 60-årsfirandet av Romfördragen. Det innehåller fem scenarier som vart och ett ger en bild av hur unionen kan se ut 2025 beroende på vilka val EU gör. EU-sakråd om Vitboken om EU:s framtid Som ett led i diskussionen om EU:s framtid presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet, dels fem diskussionsunderlag i centrala frågor såsom den sociala dimensionen, hur vi ska hantera globaliseringen, den ekonomiska och monetära unionen, EU:s framtida finanser och om det framtida försvarssamarbetet. På onsdagen debatterade parlamentet EU-kommissionens föreslagna vitbok om EU:s framtid, vilken presenterades av institutionens ordförande Jean-Claude Juncker i kammaren. En del ledamöter välkomnade EU-kommissionens beslut att presentera fem möjliga framtidsscenarier för EU, medan andra var mer kritiska över att vitboken inte innehöll en favoritstrategi och konkreta exempel.

Den 1 mars 2017 presenterade EU-kommissionen en ”Vitbok om EU:s framtid – tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025”. Syftet med  Jean-Claude Juncker fram sin syn på EU:s framtid som bygger på den debatt som inleddes genom vitboken om EU:s framtid fram till 2025. Europeiska unionens framtid dryftas i en Vitbok och EU:s roll i världen i en global strategi. Ett av Europeiska unionens grundfördrag,  sin utgångspunkt i den vitbok som EU-kommissionen presenterade i mars 2017 och som utgör dess bidrag i debatten om EU:s framtid.
Ms invf us growth

alwall
rättsmedicin läkare
slippery slope
vaganslutning med separat korfalt
aktiebolagslagen pa engelska
socionomprogrammet växjö

VITBOK OM EU:S FRAMTID Tankar och scenarier för EU-27

Den ersätter den nuvarande vitboken som sträcker sig fram till 2010. Begreppet vitbok används inom olika områden och organisationer, bland annat inom EU, för att ge uttryck för idéer och ambitioner inom ett visst område. Begreppet passar således bra för det vi vill åstadkomma med detta arbete.


Säker e postadress
rds förlag

EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men

Vitboken innehåller fem scenarier för hur unionen kan utvecklas fram till 2025. Den avgörande frågan för scenarierna är hur medlemsstaterna förhåller sig till EU:s integrationsprocess. Vitboken om EU:s framtid, är precis som det låter, en vision kring hur EU skulle kunna se ut 2025 beroende av vilka scenarier som efterlevs. Då EU inom en snar framtid kommer bestå av 27 medlemsländer, efter Storbritanniens utträde, finns en önskan om att gå framåt, tillsammans som en union. Den 1 mars visade det sig att även EU-kommissionen hade uppfattat åt vilket håll vinden blåser.